• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Myślę, więc jestem

 

„Myślę, więc jestem”

To projekt unijny, który nasza szkoła realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, trwający od 01.09.2016 do 30.06.2018 r.

Projekt zakłada indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Gimnazjum nr 1 w celu nabycia przez nich kluczowych kompetencji, umiejętności samodzielnego ich wykorzystania w procesie nauki – w szkole i poza nią oraz poprawy efektywności i jakości procesu kształcenia.

Projekt obejmuje:

  • zajęcia dla uczniów zdolnych z języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, mechatroniki,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce ww. przedmiotów,
  • zajęcia specjalistyczne: terapia dyslektyczna, zajęcia terapeutyczne, teatroterapia, arteterapia.

W ramach realizacji projektu został ogłoszony przetarg na zakup pomocy dydaktycznych na stronie internetowej: www.mzopo.rydutowy.pl


Projekt „Myślę, więc jestem” – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Deklaracja dostępności

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Reklama
Reklama

Stronę odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Reklama