• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obserwuję - badam - wiem

W tym roku szkolnym rusza dwuletni projekt Obserwuję – badam – wiem” – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie będą mogli skorzystać z następujących zajęć:

  1. Badamy świat fizyki” - zajęcia dla uczniów zdolnych klas VII i VIII z fizyki o charakterze doświadczalnym,

  2. Z chemią na wesoło”. zajęcia z chemii dla uczniów zdolnych oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii dla klas VII i VIII,

  3. Eksperymentujemy z przyrodą” zajęcia dla uczniów klas I - VIII rozwijające zainteresowania i zdolności poznawcze, kształtujące pozytywny stosunek do nauki

  4. Matematyka – to lubię!" zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i praca z uczniem zdolnym dla klas IV - VIII.

  5. Ciekawy świat robotów” zajęcia dla uczniów klas IV – VIII dotyczące projektowania i budowy programowalnych robotów,

  6. zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII - VIII,

  7. "Wyrazić siebie"- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - zajęcia dla klas I-VIII.

 

Informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie szkoły. Wrzesień będzie miesiącem rekrutacji. Zajęcia zaczną się od 23.09.2019 roku.